Forord

Grilstad Gård er et spesielt boligprosjekt, fordi det har en historie som strekker seg langt bakover i tid. Våningshuset er vernet og skal gjøres om til tre boligenheter. Den gamle låven er revet og den nye låven vil framstå som en moderne tolkning av et tradisjonelt bygg.
Det blir et hyggelig tun i midten.

Fra tunet kan du se sjøen, og jeg ser for meg hvor hyggelig det vil bli å leve her. Som småbarnsmor tenker jeg dette er perfekt for barnefamilier.

Alle inngangsdørene er fra tunet, med kjøkkenet like innenfor. «Kan jeg gå ut på tunet å leke til middagen er ferdig?» Ja! Her blir det sosialt og trygt.

I tillegg til tunet er det for de fleste egen hage. Det er også et opparbeidet uteareal og hageanlegg mot vest. Her er det muligheter for å dyrke alt man vil, på “årntlig”. Jeg tenker på min egen oppvekst, da jeg fikk være med min bestemor og bestefar på gården og sette potet om våren og å ta opp gulrot og potet på høsten.
Kanskje barna som vokser opp her også vil tenke tilbake på det, når de blir store?

Hilsen Aurora
Daglig leder Koteng Bolig

Finn din bolig

Om prosjektet

Grilstad Gård ligger for seg selv med utsikt over fjorden og Grilstad Marina. Her har det vært et gammelt gårdsanlegg, eid av familien Jensen. Parken og det vernede kulturlandskapet på Grilstad blir nærmeste nabo.

Våningshuset som er vernet, skal restaureres og gjøres om til tre boligenheter. Den gamle låven er revet og den nye “låven” vil framstå som en moderne tolkning av et tradisjonelt bygg. Sammen med stabburet, vil dette danne et hyggelig gårdstun.

Rekkehusene og leilighetene på bakkeplan har en privat uteplass. Leilighetene i 2. og 3. etasje får balkong. I tillegg blir det etablert et felles uterom i gårdstunet og et opparbeidet uteareal og hageanlegg mot vest. Her vil hver enhet få sin egen private plantekasse.

Våningshuset vil bli rehabilitert og inneholder 3 leiligheter. Disse vil bli solgt etter ferdigstilling.

Prosjektet har egen parkeringskjeller.

Felles uterom

Boligene vil få et felles gårdstun vendt mot nord. Dette vil bli en lun, trygg og hyggelig møteplass for beboerne, med utsikt over fjorden.

Mot vest, med ettermiddag- og kveldssol, vil det bli et felles hagerom. Her vil det bli anlagt hageanlegg og beplantes med frukt og bærtrær.

I nærområdet har du alt du trenger

Grilstad Gård har en god beliggenhet med utsikt over Grilstad og fjorden. Prosjektet ligger like over et nybygd og attraktivt bomiljø på Grilstad Marina. Her finnes de fleste hverdagsfunksjoner like i nærheten. Hos det lokale senteret Grilstadporten finner du både dagligvare, treningssenter, frisør, apotek og postkontor. I tillegg kan senteret tilby egen blomsterbutikk med kafe og et pizzasted. I enden av Strindfjordvegen like ved båthavnen, ligger restauranten Flipper.

Av idrettsanlegg i nærheten kan vi nevne; Charlottenlundhallen, Ranheim fotballstadion og friidrettsanlegg. Ytterst på Grilstad Marina ligger også den offentlige båthavna, med lagringsmulighet for vannsportsaktiviteter.

Les mer

Inngangen til Ladestien ligger like ved. Her kan du følge stien til Rotvollfjæra som er en flott badeplass på sommerstid, eller du kan følge den videre bukt for bukt helt inn til byen. Den er et populært sted for trening, mosjon og rekreasjon.

Kollektivdekningen er god med egen metroholdeplass for området. Du kan også ta toget til jobb fra Rotvoll togstasjon. Ønsker du å ta bilen er det enkelt å komme seg opp på E6 som tar deg inn til Trondheim sentrum på ca. 10 minutter.

Sykkelturen inntil byen tar bare 15 min på den gode sykkeltrasèen Ranheimsruta.

En endret og utvidet bydel

Ranheim og Grilstad har vært i stor utvikling de siste årene, og det er her befolkningsveksten i Trondheim har vært størst. Flere nye utbyggingsområder som Nedre Humlehaugen, Ranheim Vestre, Peder Myhres veg, Ranheim senterområde, Ranheimsfjæra, Grilstad Park og Grilstad Marina skal til sammen sørge for 3000 nye boliger. Trondheim kommunes prognoser sier at fra å være 7500 innbyggere i 2015 forventer man å være opp i 18200 innbyggere i 2025.

Fra å være et industristed er det blitt et boligområde med tilhørende servicefunksjoner. Ranheim fabrikker som har vært heri over 130 år finnes fortsatt, men papirproduksjonen er overtatt av annen virksomhet.

Grilstad Marina er et nytt område som siden 2010 er blitt bebygd med både bolig og næringseiendom. Stedet er en kunstig oppbygd, halvøy og øy, som er nesten like stort som Midtbyen i Trondheim.
Bydelen bidrar med attraktivt parkanlegg, båthavn og cafe.Fremdeles gjenstår utbyggingen av de siste næringstomtene og boligfeltet – Fullriggerøya, hvor det også blir en strand.

Historien om Grilstad

Grilstad er et stort gårdsbruk som før reformasjonen var eid av erkebispembedet, men ble etterpå krongods. Her var det forskjel-lige drivere oppgjennom det 16. og 17. århundre. I 1683 kom gården over på privat eie. Det ble mange forskjellige eiere i perioden fram til 1877, deriblant Søren Bygbal, Thomas Angell, Petter Fredrik Suhm og Otto Sommer. I 1877 ble Skovgård og Charlottenlund frasolgt og konsul Anton Jenssen kjøpte gården. Den har siden vært i hans etterslekts eie.

Gården ble tidligere benyttet som lystgård og landsted, men ble nå helårsbolig. Under 2. verdenskrig ble gården beslaglagt av tyskerne og det ble anlagt kanonstillinger og oppført brakker.

Grosserer Anton Jenssen overtok gården i 1954. Gårdsdriften ble lagt ned på 70-tallet, og den ble frigitt som landbrukseiendom når E6 kom på slutten av 80-tallet.

Siden har Grilstad har vært er et av Trondheims største utbyggings- områder med en god miks av bolig og næringseiendommer.

Grilstad Gård

Kjøkken og Bad

Vi har valgt både kjøkken og bad fra HTH. Kjøkkenet er av typen Focus, et moderne og stilrent kjøkken i høy kvalitet. Alle hvitevarer fra Siemens.

Baderoms innredningen Focus, har et enkelt design med rene linjer. Her får du et eksklusivt og tidløst bad.

Arkitekt Skibnes

De nye boligbygningene, kalt «Låven» og «Stabburet», bygges opp med tilnærmet samme fotavtrykk slik de engang lå. Sammen med våningshuset, vil Låven og Stabburet reetablere det spesielle u-tunet på Grilstad gård. Dette skaper et intimt og hyggelig ute rom og møteplass for beboerne. Det eksisterende våningshuset restaureres, mens låve og stabbur gjenoppbygges med et uttrykk som ligner det opprinnelige; med rødmalt låvepanel og rød telg-takstein av tradisjonell type. Mot sør har låven to tilbygg i 1. etasje. Dette gjenspeiler de gamle låvebruene som en gang sto her, og arealet innlemmes i tilliggende leilighet i 1. etasje, mens det blir takterrasse for leiligheten i 2. etasje. Loftet har fått enkelte takopp-lett og inntrekte takterrasser, for å skape bedre rom og slippe inn mer dagslys.

Plasseringen i det historiske anlegget med utsikt utover Trond-heimsfjorden, og det flotte grøntområdet rundt Grilstad gård, skaper en unik situasjon for boligene i Låven og Stabburet.

Kvalitet

Gården har arkitektur med enkle detaljer som gjør at den framstår moderne selv om formen er tradisjonell. Selve bebyggelsen gjør at tunet er beskyttet fra vær og vind, og alle enhetene har gode sol og utsiktsforhold!
Av kvaliteter ønsker vi å trekke frem:

  • Uteplass i tilknytning kjøkken
  • Egen hage til de fleste enhetene
  • Bod i kjeller
  • P-plass i kjeller
  • Mulighet for utebod på de fleste enheter
  • Hvitbeiset panel i tak
  • Saltak i 3. etg med terrasse eller takopplett
  • Fellesbod
  • Felles opparbeidet uteområde
  • Vannkran i forbindelse med plantekasser

Meld din interesse og motta mer informasjon

Se personvernpolicy